تبلیغات
برترین وبلاگ شیمی ایران - هیدروژن پراکسید H2O2
شنبه 24 دی 1384

هیدروژن پراکسید H2O2

   نوشته شده توسط: مندلیف    نوع مطلب :معدنی ،

   

  این ماده به شکل 10 – 20- 40- 100 حجمی به فروش می رسد . که با افزایش     بخشهای کوچکی از سدیم پراکسید به آب یخ تشکیل میشود .

Na2O2+ 2 H2O=èH2O2 + 2 Na++2OH-                                                                                        

   بخاطر گرمای آزاد شده در واکنش بخشی از هیدوژن پراکسید تجزیه میشود :

 H2O2=è2H2O + O2

   هیدروژن پراکسید در مقیاس صنعتی به روش الکتروشیمیایی تهیه میشود .یک   منبع مناسب سدیم پربورات است که ارزان قیمت هم هست . این ماده وقتی به صورت محلول آبی حرارت داده میشود هیدروژن پراکسید ایجاد میکند .

BO3 + H2O===è H2O2+BO2-